Col.legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona COACB

Intranet Col·legiats

Codi
Contrasenya
 

El Col·legi

Participació del COACB en altres organismes

Consell de Col·legis d'Agents Comercials de Catalunya

El COACB està integrat en el Consell de Col·legis d'Agents Comercials de Catalunya que agrupa 10 Col·legis Professionals i més de 12.000 col·legiats.

CGAC

El Col·legi també forma part del Consejo General de Colegios de Agentes Comerciales de España, amb seu a Madrid.

La Intercol·legial

El COACB forma part de la Junta Directiva de l'Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya ocupant la vice-presidència sectorial d'Economia i Empresa.

IUCAB

El Consell de Catalunya té veu i vot a la principal institució mundial de la mediació i l'agència comercial, la IUCAB, la Unió Internacional d'Agents Comercials i Brokers, de la qual formen part un total de 20 països d'arreu del món.

Fira de Barcelona

El COACB participa activament i directament a la Fira de Barcelona (de la qual va ser promotor) on el president del COACB, Enric Enrech, és vocal del Consell de Fira.

Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona

El president del COACB és vocal consultor del Ple de la Cambra i altres membres de la Junta de Govern participen en algunes de les comissions de treball d'aquesta institució, com ara la d'autònoms.

Foment del Treball Nacional

El COACB manté un conveni de col·laboració amb Foment del Treball Nacional i, al mateix temps, és part activa de les seves comissions.

El Col·legi manté també convenis de col·laboració amb altres entitats relacionades principalment amb el comerç, com ara el Centre Català d'Artesania i ACC1Ó, l'agència de suport a la competitivitat de l'empresa catalana, ambdues dependents de la Generalitat de Catalunya. Igualment és part activa de les comissions de l'Ajuntament de Barcelona i manté col·laboracions amb el Patronat Català Pro Europa.

Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona
Casp 130 - 08013 Barcelona
coacb@coacb.com - Tel: 932.319.412 - Fax: 932.455.746 -