Col.legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona COACB

Intranet Col·legiats

Codi
Contrasenya
 

Alta Col·legial Online


D'acord amb els termes establerts a la Declaració d'Ingrés, certifico i disposo les dades següents:

- Ha estat abans Agent Comercial col·legiat?
Si No

- Ha estat o està complint condemna per inhabilitació de l'activitat professional d'Agent Comercial?
Si No

 

Dades personals

Nom i cognoms *
DNI / CIF *
Sexe
Adreça *
CP
Població
Província
País
Telèfon *
Telèfon 2
Fax
Mòbil
E-mail
WEB pròpia
Data de naixement * (dd/mm/aaaa)
Població de naixement
Província de naixement
País de naixement

Dades professionals

Formació acadèmica:

E.G.B. / ESO

F.P.1

F.P.2

B.U.P. (Batxillerat)

C.O.U.

DIPLOMATURES (Universitari Grau Mig)

LLICENCIATURES (Universitari Grau Superior)

CFGM (Cicle Formatiu de Grau Mitjà)

CFGS (Cicle Formatiu de Grau Superior)

Postgrau / Màster

Idiomes:

CASTELLÀ CATALÀ EUSKERA GALLEG
ANGLÈS ALEMANY FRANCÈS ITALIÀ

Informàtica:

EDITOR DE TEXT

FULL DE CÀLCUL

BASES DE DADES

INTERNET

Articles i zones:

Sector1
Article1
Zona1
Sector2
Article2
Zona2

 

Forma de pagament * :Promoció especial Banc Sabadell? Si No

Veure condicions d'aplicació d'aquesta ofertaPromoció especial menors de 35 anys? Si No

Veure condicions d'aplicació d'aquesta oferta.

 

Com desitja firmar la sol·licitut i entregar la documentació? * :

 

Com ens ha conegut?

Anuncis de premsa

Serveis col·legials

Àrea comercial. Promotor:

Per un company de professió

Un conegut o familiar

Empresa

Cambra de Comerç

Fira Agents & Brokers

Altres :

Condicions

Les dades personals que conté aquest directori gaudeixen de la protecció prevista al títol II de la Llei orgànica 15/1999, de regulació del tractament automatitzat de les dades de caràcter personal.
A l'efecte de la Llei esmentada, he estat informat/ada prèviament i declaro l'exactitud i la veracitat de les dades que conté aquest Directori i dono la meva conformitat per a ésser inclòs en el Directori Professional de col·legiats i autoritzo la utilització per a la intermediació amb les ofertes de treball i per al creuament amb altres bases de dades, sempre que sigui per a les finalitats descrites.
No es podrà sol·licitar devolució de l’import del període no consumit en cas de beneficiar-se d’alguna promoció.
El col·legiat té drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició de les seves dades, que pot exercir mitjançant carta adreçada al COACB.

NOTA: Els camps marcats amb * són obligatoris.

Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona
Casp 130 - 08013 Barcelona
coacb@coacb.com - Tel: 932.319.412 - Fax: 932.455.746 -